Zorg Dat Werkt

Het kan altijd anders!Ondersteunend wonen

We begeleiden mensen met een diagnose (DSM) en gebruik maken van een WMO indicatie Zorg In Natura. Deze mensen ondervinden dagelijks problemen van hun diagnose, verslavind, verleden en/of heden. We helpen ze graag om weer vorm te geven aan hun leven.

Een greep uit de dingen die we kunnen doen en betekenen voor de cliënt zijn:

- Administratie zoals: schulden overzicht, budgetplan maken, map aanmaken, betalingsregelingen treffen etc.

- Individuele gesprekken

- Verslavingszorg

- Begeleiden naar werk/school/dagbesteding

- Contacten met instanties zoals: UWV, gemeentes, bewindvoerders, incassobureau's etc.

- Woonbegeleiding

- Beschermd / Begeleid wonen

- Individuele begeleiding aan huis

- Hulp in de algemene dagelijkse levensverrichtingen zoals: Eten/drinken (boodschappen, koken), hobby's en sport, sociale contacten, persoonlijke hygiëne.


De dienstverlening begint altijd met een intakegesprek. Hierin leggen we vast wat de vraag en doelen zijn van de cliënt. 

Vervolgens wordt de begeleiding hierop aangepast en dit wordt vastgelegd in een zorgplan.